47. Sympozjum Speleologiczne

Program 47- go Sympozjum Speleologicznego.

17.10.2013 r. (czwartek)
 • godz. 12.00–14.00 – rejestracja uczestników (w hotelu „Jurajski Olsztyn”) obiad we własnym zakresie (przed rozpoczęciem sesji terenowej)
 • godz. 14.00–20.00 – Sesja terenowa A
 • godz. 20.30 - kolacja
18.10.2013 r. (piątek)
 • godz. 7.30 - śniadanie
 • godz. 8.00–9.00 – rejestracja uczestników (w hotelu „Jurajski Olsztyn”)
 • godz. 9.00–13.00 – oficjalne otwarcie Sympozjum, Sesja terenowa B
 • godz. 13.00 - obiad
 • godz. 13.00–14.00 – rejestracja uczestników (w hotelu „Jurajski Olsztyn”)
 • godz. 14.15–19.00 – Sesja terenowa C
 • godz. 20.00 – Uroczysta kolacja
19.10.2013 r. (sobota)
 • godz. 7.30 - śniadanie
 • godz. 9.00–13.00 – sesja referatowa
 • godz. 13.00 – obiad
 • godz. 14.30–19.00 – sesja referatowa i posterowa
 • godz. 19.00–20.00 – zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • godz. 20.00 - kolacja
20.10.2013 r. (niedziela)
 • godz. 7.30 - śniadanie
 • godz. 9.00–14.00 – Sesja terenowa D
 • godz.14.00 – zakończenie Sympozjum

Sesje referatowe

Szczegółowy program sesji referatowych.

Sesje terenowe

Szczegółowy program sesji terenowych
Copyright © 47.Sympozjum Speleologiczne